Pitfalls

“There to buzzy too sea write frum wrung”.

Ok, dit is misschien een extreem voorbeeld, maar toch zorgen pitfalls voor veel onduidelijkheid in geschreven teksten. Naast onduidelijkheid maakt het geen goede indruk. 

Wat zijn pitfalls eigenlijk?

Als je het samengestelde woord pitfall uit elkaar haalt, heb je aan een kant pit en aan de andere kant fall. Pitfalls zijn valkuilen, in dit geval woorden waar je mee de fout in kan gaan. Pitfalls zijn woorden die qua klank erg op elkaar lijken, maar compleet andere betekenissen hebben. 

Hoeveel fouten ontdekte jij in de eerste zin?

1 – 4: Ok, niet best, maar het kan beter

5- 6: Gaat de goede kant op

7- 8: You nailed it!

Het juiste antwoord is 8! Alle, weliswaar bestaande, woorden zijn onjuist gebruikt!

Uitleg

Aan de hand van zinnen uit het nummer Beautiful people van Ed Sheeran en bekende zinnen leg ik uit wat pitfalls zijn. De meeste Engelse zinnen zijn eigen, vrije vertalingen. Ook leg ik uit waarom elk woord in het voorbeeld hierboven verkeerd is gebruikt.

De eerste groep pitfalls is; There, They’re & Their

There
(Be)Cause* with my arms around you, there’s no need to care
There’s is de eerste pitfall. There’s is een samentrekking van de woorden there en is.

There is een bijwoord van plaats en vertaald, betekent There’s Daar is of Er is.

*Als je spreekt, is cause prima, maar wordt niet als correct Engels beschouwd in bv. een formele brief. Ik heb de cause daarom veranderd naar because, sorry Ed.
Vertaling: Omdat ik mijn armen om jou heb geslagen, is er geen reden is tot zorg.

They’re

the party’s on, so they’re heading downtown
They’re is een samentrekking van They, een persoonlijk voornaamwoord en Are, zij en zijn.

Ook samentrekkingen gebruik je niet in formele brieven. Je schrijft de woorden voluit.
Vertaling: Het feest is begonnen, dus gaan ze richting stad. 

Their

their rented Hummers

Their is het bezittelijk voornaamwoord hun; hun geeft bezit of geeft een relatie aan.

Vertaling: hun gehuurde Hummers

There
I see stars in your eyes when we’re halfway there.
There is een bijwoord en betekent daar.
Vertaling: Ik zei sterren in jouw ogen wanneer wij daar halverwege zijn. 

De tweede groep pitfalls is To & Too

To
There’s no need to care. Dat betekent het voorzetsel te voor een heel werkwoord, ook wel infinitief genoemd. Vertaling: Er is geen reden tot zorg.
Of een nog een ander, nog bekender voorbeeld:
To be or not to be, that’s the question. Dit is een van de bekendste zinnen uit het werk van William Shakespeare. Deze zin komt uit een monoloog uit Hamlet. Vertaling: (te) Zijn of niet (te) zijn, dat is de vraag.

Too
Too is een bijwoord en betekent te.
I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.
∼Martin Luther King∼
Vertaling: Ik heb besloten het bij de liefde te houden. Haat is een te grote last om te dragen.

De derde groep pitfalls is who’s & whose

Who’s
That’s not who we are.
Who’s is een vragend voornaamwoorden en is een samentrekking van Who en is, wie en is.
Vertaling: Dat is niet wie wij zijn.

Whose
Whose is een bezittelijk voornaamwoord om bezit aan te geven en betekent wiens.
Never go to a doctor whose office plants have died.

∼Erma Bombeck∼
Vertaling: Ga nooit naar een dokter wiens planten dood zijn gegaan.

De vierde groep pitfalls is witch en whichWitch
Witch betekent heks.
You’ve always had the power, my dear, you just had to learn it for yourself.
∼Glinda, the good witch from The Wizard of Oz∼
Vertaling: Je hebt altijd de kracht gehad, mijn schat, je had het alleen zelf moeten inzien.

Which
Which is een betrekkelijk voornaamwoord en betekent welke.
The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

∼Mark Twain∼
Vertaling: Dezelfde inkt waarmee de geschiedenis is geschreven, is slechts vloeibare vooringenomenheid.

De vijfde groep is then en than

Then
Then is een voegwoord en betekent toen.
“I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better.”
∼Maya Angelou ∼
Vertaling: Ik deed toen wat ik wat ik [het beste] wist. Nu ik beter weet, doe ik het ook beter.

Than
Than is een voorzetsel of voegwoord en betekent dan in vergelijkende zin.
Imagination is more important than knowledge
Vertaling: Verbeelding is belangrijker dan kennis.
∼Albert Einstein∼

De zesde groep is write en right
Write vs right
Write is schrijven en right is juist of rechts.

De zevende groep is sea en see
Sea vs see
Sea is zee en see is kijken of zien.

Achtste groep is busy en buzzy
Busy is druk en buzzy is zoemend.

De negende groep is frum vs from
Frum is vroom en from is van.

De tiende en laatste groep is wrung vs wrong
Wrung is de verleden tijd en het voltooid deelwoord van het werkwoord wringen.

Wat had er moeten staan in plaats van “There to buzzy too sea write frum wrung”?

De juiste schrijfwijze is
They’re too busy to see right from wrong.

Ze zijn te druk om het goede van het kwade te onderscheiden.

Wil je mooie, pitfallvrije teksten schrijven? Dat kan en daar help ik jou graag bij!